Zenginlik İçin – Ya Acibessaneyi felâ…

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «El Acib» dir. Anlamı: Ey acibüs Senayı el bedâyi es Sâni el mutlak! Kullarına ihsan ve itâ eylediği âlâi hüviyetin ve nimei uluhiyetin ve bizzat kendi Senâi hakkaniyetinin her hakikatini elsinei beşeriyeden bir (lisan) lisanı nutka kaadir değildir. Yani kullarına ihsanlarının ve İlâhî nimetlerinin seni layıkıyla övmeği beşeri dillerden hiç bir dil anlatamaz.

Havass ve Esrarı:

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:

• Her kimin büyükler katında haceti olsa; bu şerefli ismin zikrine devam edici olsa haceti reva olur.

• Eğer bir kimse bulunduğu mevkiden daha yükseğine ulaşmak isterse; bu şerefli ismi günde 1200 kere zikir etmeye devam edici olsun. Üst rütbelere nail olur.

• Bir kimse dünya malını cem etmek (toplamak) dilese, bu ismi okumağa meşgul olmalıdır. Çok cem etmek (toplamak, yığmak) hasıl olur.

• Ve de bir kimse riyazât-ı kâmile ile 40 gün halvet edip günde 12.000 kere bu şerefli ismi zikreder olsa o halvetde yeryüzünün ve gökyüzünün acâib ve garâib hallerini müşahede eder. İsmin ruhaniyeti icabet ederse; sanatı acibeler gösterirler ve tâlim ederler (118).

• Bir kimse bu şerefli ismi ne niyetle okursa o niyeti hâsıl olur. Hem okumalı hem de üzerinde bulundurmalıdır.

• Eğer bir kimse bir işi başarmaktan âciz kalsa; hiç kimse ona erişip yardım etmese, yahut bir zâlimin elinde hapis olsa; nice kere dua etmiş olsa da Allah Teâlâ duasını kabul etmese bu ismi (duayı) 91 kez içten okusun. Allah Teâlânın emriyle insanlar onu esirger ve de o hapisten kurtulur.-+

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir