Unutkanlıktan Kurtulmak İçin

Unutkanlıktan kurtulmak ve zekanın açılması için aşağıdaki formül uygulanır.

9 defa “Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün. İyyake na’büdü ve iyyakenesta’in. İnna fetehna leke fethen mubina” okunur.

1000 defa “Ya kebirü entellezi la tehdil ukulü livasfi azameti.” okunur.

Sonra : “Subhane rabbiyel a’la.” denir. Sonra,

“Sübhane minennaril eflaki, biezkaril emlaki kema tüskinül arza biezkarizzakirine, kale li ezkari himiletin lil mahmuline, ve meskenetin lil miskinine, ve muherriketin lil mutehharrikine, sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe’nin.” okunur.

Bundan sonra unutkanlığın giderilmesi zekanın artması için dua edilir ve en son

“Ya ğıyasel müsteğisine vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.” okunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir