Evrad-ı Fethiyye

Bu evradı ŞEYH ES-SEYYİD ALİYYÜL HEMEDÂNİ (KS) hazretleri yazmıştır. Horasan’ın meşhûr erenlerindendir. İsmi Ali bin Şihâbeddîn bin Muhammed ‘dir. Peygamber efendimizin (s.a.v) soyundan olup seyyiddir. 1384 (H.786) senesinde vefât etmiş olup kabri şerifleri Hıtlan’dadır. EVRAD-I FETHİYYE ‘NİN FAZİLETLERİ HAKKINDA:Hazret-i Emir Seyyid Ali Hemedani şöyle anlatmıştır: Bin dört yüz (1400) evliya

Okumaya devam edin

Zenginlik İçin – Ya Acibessaneyi felâ…

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «El Acib» dir. Anlamı: Ey acibüs Senayı el bedâyi es Sâni el mutlak! Kullarına ihsan ve itâ eylediği âlâi hüviyetin ve nimei uluhiyetin ve bizzat kendi Senâi hakkaniyetinin her hakikatini elsinei beşeriyeden bir (lisan) lisanı nutka kaadir değildir. Yani kullarına ihsanlarının ve İlâhî nimetlerinin

Okumaya devam edin

Tebbet Suresi İle Düşmanı Helak Etme

40 gün boyunca, günde bin (1000) defa olmak üzere, başta niyet edilerek bir sefer de besmele ile Tebbet suresi okunur. Zalim yani hak eden kişi, eğer ki zulmüne devam ederse, bu surenin görevlilerinden biri olan “Ruyail” isimli hadimin emrindeki varlıklar tarafından zalim/düşman helak olur. Önceleri hastalıklar baş gösterir, işlerde bozulmalar,

Okumaya devam edin

Barışmak İçin

Barışmak için; Fatiha suresini okuyorsunuz. Sonra Sûre-i A’li İmran 49. ayetini 99 kere okuyorsunuz. Sonra Hz. Ayşe’nin Mağfiret duasını okuyorsunuz. “Allahümme inneke affüvvün,Kerimün tühibbül’afve ve fa’fü anni” Sonra 100 kere salavat getiriyorsunuz ve Fatiha suresini okuyup şöyle niyet ediyorsunuz; “Ya Rahman Ya Allah Ya Kadir Ya Latif Okuduğum duaları Peygamber

Okumaya devam edin

Servet Sahibi Olmak İçin

YA AZİZÜL MENİ-ÜL GALİBÜ ALA CEMİ-İ EMRİHİ FELA ŞEY-E YUADİLÜHÜ. Bu esmayı günde 3200 adet okuyup üzerine üfleyip sıvazlarsa Allah onu birden servet sahibi kılar fakirlikten kurtulur. 25 gün devam edilir. Şeyh Sühreverdi Rh diyor ki bir kimse 25 gün bu esmayı 140 defa okumaya devam ederse ve tenhada ve

Okumaya devam edin